Sutarčių sudarymas

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) – daugiabučiuose namuose naudojantys ir perkantys šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku siūlome sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Sutartį keisti reikia:

 1. pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba buto duomenims;
 2. kai teismo sprendimu padalijamas buto plotas arba įsiskolinimas už šilumą.

 Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pažymos apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos kopija;
 • buto inventorinė knyga.

 Buto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • Savivaldybės sprendimo dėl suteikto ploto kopija.

 Negyvenamųjų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ „Registrų centras“;
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);
 • karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas (jei patalpos yra daugiabučiame name arba negyvenamajame pastate, kur karšto vandens tiekėjas yra UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“).

Sutarties nutraukimui reikalinga:

Kai patalpos parduodamos (nutraukiama patalpų nuomos sutartis)

 • pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
 • turėti patalpų pardavimo (perdavimo) dokumentus;
 • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

Kai atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų:

 • turėti technines sąlygas atsijungimui;
 • turėti atjungimo projektą bei darbų priėmimo aktą;
 • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

Pasirinkus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros rengia bendrovės Apskaitos ir realizavimo skyrius (tel. (8-380)53043).

Darbo laikas
Pir – Ket. 8.00 – 17.00
Penk. 8.00 – 16.00
Pietūs 12.00 - 12.48
kontaktai ir rekvizitai
UAB ,,ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
Pramonės g. 2a
LT-17102, Šalčininkai
Duomenys Juridinių asmenų registre:
Įmonės Kodas 174976486,
PVM mokėtojo kodas LT749764811
Tel. (8 380) 53 645
el.p. info@salcininkust.lt
© 2017 - UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“